Благовісник

Американська християнська революція і конституція США

Американська революція була християнською за своєю суттю, і не просто тому, що вона очолювалася такими великими християнами, як Самуїл Адамс, але також і через біблійний погляд на світ, який об’єднував поселення і спрямовував їх у всіх діях, а також у виборі методів опору. Томас Джефферсон написав «Декларацію про незалежність», основану на християнському уявленні про опір і свободу. Американський конгрес у час боротьби за незалежність неодноразово звертався до Бога з молитвами й подякою в процесі підготовки своїх заяв і законодавчих актів. Патрик Генріх закликав до використання зброї як до третього — з біблійного погляду — кроку під час опору. Джордж Вашингтон, який очолював американські армії, закликав їх молитися і часто спонукував їх до цього власним прикладом. Вашингтон відмовився від своєї влади командира арміями й узявся за розробку проекту нової конституції, ставши першим президентом законним і праведним шляхом, а не просто внаслідок використання вдалого збігу обставин.

«Декларація про незалежність» основана на християнських уявленнях про людину та про систему управління. Фактично вона стала першою в історії людства угодою, що має таку онову. Декларація закінчується зверненням представників конгресу до «Верховного судді світу» і визнанням «твердого уповання на захист Божественного провидіння».

Після підписання «Декларації незалежності» Самуїл Адамс, батько Американської революції, константував: «У цей день ми повернули собі Суверенна, Якому — і тільки Якому — повинні коритися всі люди. Він царює на небесах і… хай буде царство Його від сходу до заходу сонця.

Засновники Америки розуміли, що народження їхньої нації означало народження першого християнського народу в історії; християнського не тому, що всі, хто засновував країну, були християнами, але тому, що її система правління належним чином базувалася на християнських принципах. Вінгейт Тортон посилається на те, як шостий президент США Джон Адамс сказав: «Найбільша слава Американської революції полягала в тому, що вона непорушно з’єднала принципи цивільного правління з принципами християнства.

Верховний суд США неодноразово виражав свою згоду з цією думкою. Наприклад, у 1892 році він проголосив: «Наші закони й наша вся система обов’язково мають бути основані на вченні Викупителя людства і втілювати їх. По-іншому не може бути; у цьому сенсі й до такої міри наша цивілізація й наша система безумовно є християнськими… це християнська нація».

Головний творець американської конституції Джеймс Медісон, якого справедливо називають «батьком конституції США», був християнським державним діячем (він також став четвертим президентом США). Ця конституція була породженням християнства, а закладені в неї уявлення про людину й систему правління було взято з Біблії, що було зазначено Медісоном у преамбулі.

1. Встановлення правосуддя — про це сказано в розділі 13 Послання до римлян і в Першому посланні апостола Петра (2:14): уряд повинен карати злочинців і захищати тих, хто чинить праведно.

2. Гарантування спокою й порядку в країні — це випливає з молитви «за всіх, хто при владі», до якої Павло спонукує читачів у Першому посланні до Тимофія, 2:1,2, «щоб могли ми проводити мирне й тихе життя в усякій побожності й чистоті».

3. Забезпечення всезагального захисту — захист невинного людського життя є основою не тільки для закладів загального покарання (див. 1М.9:6), але також і для підтримки армії, для захисту від зовнішньої загрози.

4. Забезпечення всезагального добробуту — у Посланні до римлян (13:4) написано, що «володар — Божий слуга тобі на добро». Загальне благо всіх класів громадян повинне забезпечуватися урядовими законами, що гарантують усім рівні можливості. Владі не варто забезпечувати грішми чи надавати особливу допомогу якимось особливим групам. Її метою є сприяти всім людям, а не якимось окремим групам.

5. Гарантування благословень свободи — благословення є даром Творця, а не привілеєм, дарованим владою. Ці благословення включають у себе життя, свободу й власність. Біблійна позиція стосовно уряду полягає в тому, що він не може давати їх, він може їх тільки оберігати й захищати.

Крім усіх цих цілей, які є біблійними, конституція Сполучених Штатів Америки засновує всі основні структури, які містять у собі біблійну систему управління… Конституція США, хоч і не досконала, усе-таки явно представляє собою повне вираження біблійних ідей і структур управління. Саме з цієї причини вона проіснувала понад 100 років й була взята як зразок національної конституції багатьма народами світу.

Із книги «Освобождение народов» Стефана Мак-Дауела та Марка Білайза

"Благовісник", 3,2020