Благовісник

Юридична консультація

Пільги багатодітним сім'ям

Відразу ж потрібно визначити, яка ж сім'я, відповідно до норм чинного законодавства є багатодітною. Так відповідно до Закону України «Про охорону дитинства», багатодітна сім'я — це сім'я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі сім'я кожного з подружжя, один батько або одна мати, який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує. Слід не забувати, що до складу багатодітної сім'ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, — до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей» від 19 травня 2009 року суттєво збільшено обсяг і види державного забезпечення багатодітних сімей. Цей Закон набув чинності з 1 січня 2010 року.

Крім видів допомог на дітей, які передбачені Законом «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», а також допомоги, що визначена малозабезпеченим родинам згідно із Законом «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», законодавство передбачає спеціальні пільги для багатодітних родин. Так, згідно з ч. 3 ст. 13 Закону України «Про охорону дитинства», багатодітним сім'ям надаються такі пільги:

1) 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожного члена сім'ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);

2) 50-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах норм, визначених законодавством.

3) 50-відсоткова знижка вартості палива, у тому числі рідкого, у межах норм, визначених законодавством, у разі якщо відповідні будинки не мають центрального опалення;

4) позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонентна плата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів.

Пільги щодо плати за користування житлом (квартирної плати), комунальними послугами та вартості палива, передбачені пунктами 1-3 частини третьої цієї статті, надаються багатодітним сім'ям незалежно від виду житла та форми власності на нього.

Також Законодавець визначив окремий перелік пільг для дітей з багатодітних сімей у цій же статті, зокрема дітям з багатодітних сімей надаються такі пільги:

1) безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;

2) щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних та комунальних закладах охорони здоров'я із залученням необхідних спеціалістів, а також компенсація витрат на зубопротезування;

3) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

4) безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних, незалежно від відстані та місця проживання;

5) безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».

Варто зауважити про наявність пільги, пов'язаної зі здобуттям освіти. Так відповідно до ч.10 ст.19 Закону України «Про охорону дитинства», діти з багатодітних сімей, у складі яких є п'ятеро і більше дітей, а також особи віком від 18 до 23 років із таких сімей звільняються від плати за навчання у вищих навчальних закладах державної та комунальної форми власності усіх рівнів акредитації за умови, що певний освітньо-кваліфікаційний рівень вони здобувають вперше.

Крім цього, окремі види пільг передбачені іншими законами, а саме:

1) Відповідно до п.8 ст.1 Закону України: «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» матері, які народили п'ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, мають право на отримання пенсії за особливі заслуги перед Україною (при цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку) у випадку виходу на пенсію за віком, за інвалідністю, через втрату годувальника та за вислугою років у розмірі від 35 до 40 відсотка прожиткового мінімуму.

2) І ще одна пільга пов'язана з пенсійним забезпеченням, зокрема Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» передбачено призначення дострокової пенсії за віком жінкам, які народили та виховали до 6-ти річного віку п'ятеро або більше дітей, але не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку, за наявності не менше 15 років страхового стажу. За вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання 5 або більше дітей здійснювалося батьком, йому призначається дострокова пенсія за віком, але не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку, за наявності не менше 20 років страхового стажу.

3) Відповідно до ст. 182-1 Кодексу законів про працю України, ст. 19 Закону України «Про відпустки», жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину; одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів. Ця відпустка надається понад щорічні відпустки і переноситься на інший період або продовжується у порядку, визначеному Кодексом законів про працю. Дана пільга передбачає наявність двох дітей.

4) Відповідно до ст. 6 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб», платник податку, який має і виховує трьох або більше дітей, має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 200% від половини суми мінімальної заробітної плати у розрахунку на кожну дитину.

5) Відповідно до ст. 11 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», сім'ї, які мають п'ятьох і більше дітей, та у разі народження в однієї жінки одночасно трьох і більше дітей, мають право на позачергове отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення, а також позачергове право отримання житлового приміщення відповідно до ст. 46 Житлового кодексу України. Для цього необхідно мати в наявності посвідчення багатодітних сімей як батькам, так і дітям (ст. 13 Закону України «Про охорону дитинства»), а також потрібно перебувати в реєстрі осіб, які мають право на пільги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.03 №117.

Про це детальніше.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону дитинства», батькам і дітям з багатодітних сімей видаються відповідні посвідчення. Зразок посвідчення, порядок виготовлення і видачі посвідчень встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Документами, що підтверджують статус багатодітної сім'ї та її право на отримання пільг, є посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім'ї. Для отримання посвідчення одному з батьків потрібно звернутися до структурного підрозділу у справах сім'ї, молоді та спорту районної держадміністрації за місцем його реєстрації з наступним комплектом документів:

- заявою батька або матері про видачу посвідчень;
- копіями свідоцтв про народження дітей;
- копією свідоцтва про шлюб (крім батька або матері, які виховують дітей самостійно);
- копіями сторінок паспорта батька та матері з даними про прізвище, ім'я, по-батькові, дату його видачі і місце реєстрації;
- довідкою про склад сім'ї (форма № 3);
- фотокартками (батьків та дітей) розміром 30х40 мм;
- довідками із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років у разі, коли вони навчаються за денною формою навчання);
- довідкою структурного підрозділу про те, що за місцем реєстрації батька або матері посвідчення не видавалися (у разі реєстрації батьків за різною адресою).

Посвідчення видаються одному з батьків багатодітної сім'ї протягом одного місяця після подання усіх необхідних документів. Дітям з багатодітної сім'ї посвідчення видаються з шести років.
Положенням про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів Українивід 29.01.03 №117, передбачено ведення управліннями праці та соціального захисту населення зазначеного реєстру, тобто відповідного обліку пільговиків. Отже, багатодітна сім'я має подати до зазначеного управління за зареєстрованим місцем проживання такі документи для внесення інформації до Реєстру:

•копії паспортів батька та матері;
•копії свідоцтв про народження усіх дітей;
•копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера усіх членів сім'ї;
• довідка про склад сім'ї;
•інформацію про послуги, якими сім'я користується (розрахункові книжки або квитанції про оплату за послуги у поточному році).

Після подачі цих документів структурні підрозділи у справах сім'ї, молоді та спорту районних держадміністрацій, міських держадміністрацій Києва та Севастополя, виконавчих комітетів міських рад подають відомості про дітей та батьків багатодітної сім'ї до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та видають посвідчення.

Адвокат Богдан УЛЬЧАК

"Благовісник", 3,2013